Σύσταση εταιριών

Η πολυετή εμπειρία μας και το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας καθιστά ικανούς να αναλάβουμε όλες τι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύσταση κάθε μορφής εταιρειών εξοικονομώντας χρόνο για τους πελάτες μας.
 

Φορολογικές δηλώσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας και τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αυτήν.
 

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών

Το γραφείο μας εγγυάται την πλήρη και ασφαλή εναρμόνιση της επιχείρησής σας με τις διατάξεις ενός πολύπλοκου και συχνά μεταβαλλόμενου φορολογικού συστήματος.
 

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα επιτάσσει την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των μεταβολών για την αποφυγή ελέγχων με δυσάρεστα αποτελέσματα.
 

Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ρυθμίσεις οφειλών της επιχείρησή σας προς Δ.Ο.Υ και ασφαλιστικούς φορείς καθώς και προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.