Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

- GDPR

- Εφαρμογές Ταμειακών Ροών

 - Σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

- Σχεδιασμός οικονομικών αναφορών

- Ετήσιος προυπολογισμός

- Ταμειακός προγραμματισμός 

- Συμβουλές Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 

- Επιλογή - εκπαίδευση προσωπικού