Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και ο κύκλος εργασιών τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την επιλογή και τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης.
 

Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας

Για επιχειρήσεις που οι ανάγκες τους δεν απαιτούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε τη μηχανογραφημένη τήρηση των βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας, με τα πιο σύγχρονα λογιστικά προγράμματα.
 

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την επιχείρησή σας στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε ορίζεται από το νόμο.
 

Μηχανογράφηση λογιστηρίου

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου με τη επιλογή του αποτελεσματικού προγράμματος εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
 

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες μισθοδοσίας για την επιχείρησή σας με βάση την μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή μας στον κλάδο και σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
 

Εργατικά / Ασφαλιστικά

Διανύοντας περίοδο μεγάλων αλλαγών στα εργασιακά θέματα και με βάση την πολυετή εμπειρία μας σε θέματα εργατικού δικαίου, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά γα την επιχείρησή σας.