Τρίμηνη συνδρομή (SILVER) παροχής λογιστικών κ φορολογικών υπηρεσιών. €20.00 (συμπ. ΦΠΑ)

Αγορά
Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται με συνδρομή ανά τρίμηνο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Σύνταξη και υποβολή της φορολογικής Δήλωσης Ε1
- Σύνταξη και υποβολή κατάστασης μισθωμάτων Ε2 (έως 2 ακίνητα)
- Σύνταξη μισθωτηρίων, αποδοχή και λύση (έως 2 το χρόνο)
- Ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών στην ΑΑΔΕ (έως 1 το χρόνο)
- Αιτήσεις για όλα τα επιδόματα Α21, ΚΕΑ, Ενοικίου, Κοινωνικό τιμολόγιο, Θέρμανσης (Όσα είναι απαραίτητα)
- Διορθώσεις στο Ε9 μέχρι 2 ακίνητα το χρόνο.
- Έκδοση Φορολογικής ενημερότητας 1 το χρόνο.
- Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού.
- Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας.
- Έκδοση τελών κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, εκκαθαριστικό (αποστολή με email)
- Έκδοση - ανανέωση κάρτας ανεργίας.
- Αίτηση για τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας καθώς και δηλώσεις παρουσίας.
Θα μιλάμε πάντα τηλεφωνικά πριν την υποβολή κάθε δήλωσης και θα σας εξηγούμε αναλυτικά τι θα κάνουμε κάθε φορά.
(Ισχύει για τον υπόχρεο τη σύζυγο κ τα τέκνα που βρίσκονται στην ίδια φορολογική δήλωση )
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται με τρίμηνη συνδρομή αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Άρα δεν μπορούν να γίνουν όλες σε ένα τρίμηνο εκτός και πληρωθεί η συνδρομή όλου του έτους (20.00 x 4)
Η συνδρομή θα πρέπει να πληρώνεται το τελευταίο δεκαήμερο πριν τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εφόσον είστε συνδρομητής σε ένα οποιοδήποτε πακέτο οι επιπλέον υπηρεσίες που θα χρειαστείτε (για ιδιώτες) θα έχουν έκπτωση 30%

 

Επιπλέον Υπηρεσίες για Ιδιώτες 

Δήλωση Εισοδήματος
Δήλωση Ακινήτων Ε9
Μισθωτήρια Συμβόλαια
Ρυθμίσεις Οφειλών σε Δ.Ο.Υ - ΙΚΑ
Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες
Υπολογισμός Τεκμηρίων
Φοροτεχνικές Συμβουλές
Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού